title="Twitter" type="twitter" /]
 • Facebook
 • [social_icon link="#"

  Cơ cấu tổ chức

  Ban giám hiệu  
  Hiệu trưởng: Th.S Phạm Hồng Khang

  – Phòng làm việc: Phòng Hiệu trưởng

  – Địa chỉ cơ quan: Đường Long Hưng – P. Hoàng Diệu – TP. Thái Bình

  – Tel: …………………………..- Fax: ………………………………………..

  – Email: phamhongkhangtb@yahoo.com.vn

  Phó Hiệu trưởng: Th.S Trần Bá Trình

  – Phòng làm việc: Phòng Phó Hiệu trưởng

  – Địa chỉ cơ quan: Đường Long Hưng – P. Hoàng Diệu – TP. Thái Bình

  – Tel: …………………………..- Fax: ………………………………………..

  – Email: Tranbatrinhtb@gmail.com

  Phó Hiệu trưởng:  Th.S Phạm Quang Duy

  – Phòng làm việc: Phòng Phó Hiệu trưởng

  – Địa chỉ cơ quan: Đường Long Hưng – P. Hoàng Diệu – TP. Thái Bình

  – Tel: …………………………..- Fax: ………………………………………..

  – Email: ……………………………………………. @gmail.com

   Ban chấp hành Đảng Bộ

  Họ tên Chức vụ
  Phạm Hồng Khang Bí thư Đảng ủy
  Trần Bá Trình ĐUV
  Vũ Thị Ngọc Thúy ĐUV- Chủ nhiệm UBKT
  Nguyễn Thị Thúy ĐUV- Phó chủ nhiệm UBKT
  Đỗ Quý Quân ĐUV

  2.3 Ban chấp hành Công đoàn

  * BCH Công đoàn trường Khoá ……… nhiệm kỳ 20…..-20…….: … đ/c

  * Chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch BCH Công đoàn trường:

  *  Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn trường:

  Ban chấp hành Đoàn thanh niên

  Sơ đồ tố chức bộ máy hoạt động:

   COCAU