Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 28-3-2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 28-3-2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 26-4-2019, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Thái Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới toàn thể đảng viên, cán bộ giáo viên nhân viên (CBGVNV) toàn trường.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Khang – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên, CBGVNV đã được nghe đồng chí Phạm Hồng Khang – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Phạm Quang Duy – Báo cáo viên cấp cơ sở, Phó hiệu trưởng triển khai một số nội dung chính, quan trọng của Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

58372963_408287403337356_6476497888489766912_n

Lương Hồng

Chia sẻ

Gửi bình luận