TT Hệ đào tạo Ngành nghề  đào tạo Số lượng Thời gian TS
1 Cao đẳng  chính quy – Hàn

– May thời trang

– Công nghệ Oto

– Công tác xã hội

– Công nghệ thông tin

– Điện công nghiệp

– Điện tử công nghiệp

  -Liên tục trong năm
2 Cao đẳng liên thông – Hàn

– May thời trang

– Công nghệ Oto

– Công tác xã hội

– Công nghệ thông tin

– Điện công nghiệp

– Điện tử công nghiệp

  -Liên tục trong năm
3 Trung cấp chính quy – Hàn

– May thời trang

– Công nghệ Oto

– Công tác xã hội

– Tin học văn phòng

– Điện công nghiệp

– Điện tử công nghiệp

  -Liên tục trong năm
4 Liên kết đào tạo     -Liên tục trong năm
  -Đại học -Công tác xã hội

-Sư phạm mầm non

 

  -Liên tục trong năm
-Cao đẳng -Y

-Dược

-SP mầm non

-Kỹ thuật xây dựng

  -Liên tục trong năm
  Sơ cấp nghề – May

– Tin học văn phòng

– Hàn

– Sửa chữa thiết bị may

– Điện dân dụng

– Điện tử

  -Liên tục trong năm
Chia sẻ

Gửi bình luận