title="Twitter" type="twitter" /]
 • Facebook
 • [social_icon link="#"

  Khoa CNTT

  • Cơ cấu tổ chức:

  Trưởng khoa:

  – Phòng làm việc: VP Khoa Công nghệ thông tin

  – Địa chỉ cơ quan: Đường Long Hưng – P. Hoàng Diệu – TP. Thái Bình

  – Tel: 02273748088

  Email: trananhduc1579@gmail.com
  * Chức năng nhiệm vụ Khoa Công nghệ thông tin

  Khoa có nhiệm vụ đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.HS-SV học CNTT được trang bị các kiến thức cơ bản phương pháp, kỹ thuật xử lý thông tin; áp dụng các kỹ năng, phương pháp, kỹ thuật để xây dựng, khai thác, bảo trì hệ thống thông tin, có khả năng áp dụng các kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ thông tin. Sau khi tốt nghiệp, HS – SV có thể công tác các cơ sở sản xuất phần mềm, lắp ráp sửa chữa phần cứng và các cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin kinh doanh… Khoa và tổ bộ môn trực thuộc khoa có nhiệm vụ

  – Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.
  – Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
  – Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo.

  – Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc đơn vị mình.
  – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

  – Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định của Hiệu trưởng. Đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ xung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.

  – Có kế hoạch từng học kỳ và thực hiện các dự trù phục vụ thực tập của học sinh do khoa mình phụ trách.

  – Thực hiện sửa chữa các phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập

  – Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.

  – Mối quan hệ với các đơn vị phòng, khoa và đoàn thể là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ quản lý, đào tạo của nhà trường.

  * Ngành nghề đào tạo Khoa

  • Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin
  • Trung cấp nghề Tin văn phòng
  • Sơ cấp nghề Tin văn phòng

  * Phương hướng phát triển Khoa Công nghệ thông tin

  Để phù hợp với xu hướng tất yếu của giáo dục trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.. Khoa đã đề ra các mục tiêu cụ thể để phát triển cho các năm tới, cụ thể như sau:

  – Tiếp tục gửi các giảng viên đi tu nghiệp trong và ngoài nước để nâng cao trình độ

  – Đổi mới phương pháp dạy học

  – Đổi mới, cập nhật chương trình theo hướng thay đổi của công nghệ mới
  – Đẩy mạnh các công trình nghiên cứu khoa học