TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÁI BÌNH

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC BỔ SUNG, HỌC LẠI, THI LẠI CÁC MÔN CHUNG KHOÁ 8

(Thời gian thực hiện: từ 23/11/2015 đến 1112/2015)

thilại

Lưu ý:     1. Thời gian học bổ sung, học lại là 50% tổng số giờ giảng của môn học. Thời gian còn lại, học sinh tự nghiên cứu tài liệu ở nhà, đảm bảo khối lượng kiến thức để đáp ứng yêu cầu của môn học.

2.  Ngày 09 và 10/12/2015 tổ chức thi cho các học sinh học bổ sung, học lại đủ điều kiện dự thi và các học sinh thi lại các môn chung

 

Chia sẻ

Gửi bình luận