THÔNG BÁO 
                  TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LUẬT CHÍNH QUY                              
    Để góp phần chuẩn hóa trình độ cho đội ngũ cán bộ trong các cơ quan, đơn vị, đáp ứng quy định 
tại Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về chức danh 
trưởng, phó các phòng, ban và tương đương thuộc sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 
Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình phối hợp tổ chức lớp Đại học chính quy hệ liên thông và văn bằng hai.
Ngành đào tạo: LUẬT KINH TẾ
Bằng tốt nghiệp: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Hình thức học tập: HỌC VÀO THỨ 7, CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN
Địa điểm đào tạo: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÁI BÌNH
(Số 514, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình)
Chi tiết xem Thông báo ở đây:
Mẫu hồ sơ du thi dai hoc luat
thong bao luat CDN
Chia sẻ

Gửi bình luận