Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên (HSSV) là môn học chính khoá trong chương trình đào tạo của nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho HSSV đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Với điều kiện thực tế, năm học 2016 – 2017, nhà trường đã phối hợp với Trường Quân sự tỉnh tổ chức tuần giáo dục quốc phòng – an ninh cho các em HSSV K10 từ ngày 06/9 đến ngày 14/9/2016.

Theo đó, trong tuần giáo dục quốc phòng – an ninh, các em HSSV sẽ được các thầy cô giáo Trường Quân sự tỉnh truyền đạt những kiến thức về phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch; những vấn đề cơ bản bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật trự an toàn xã hội; những vấn đề cơ bản về biển đảo Việt Nam và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng; các động tác cơ bản trong chiến đấu như điều lệnh, các động tác tháo, lắp súng AK, CKC, ném lựu đạn…

Thông qua môn học, HSSV đã nhận thức đầy đủ hơn quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của Đảng, có nhận thức rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; có kỹ năng quân sự cần thiết để phát triển nhân cách toàn diện, tự giác, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuần giáo dục quốc phòng – an ninh năm học 2016 – 2017 đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của HSSV trường Cao đẳng Nghề Thái Bình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh tuần giáo dục quốc phòng – an ninh

IMG_2195 IMG_2197 IMG_2199img_2206 img_2238img_2263 img_2265 img_2267 img_2291 img_2294

Chia sẻ

Gửi bình luận